Neplacené volno jako povinnost zaměstnavatele nebo dohoda

Potřebujete volno na cesty, studium, malou brigádu, akce s dětmi a další činnosti, ale nemáte již dovolenou? I takovou situaci lze řešit – neplaceným volnem. To vám zaměstnavatel může nebo musí poskytnout – záleží na tom, co je příčinou vaší žádosti a také na podmínkách čerpání. Poskytování neplaceného volna upravuje zákoník práce, kde jsou zakotveny důvody, při kterých vám neplacené volno musí být poskytnuto. V jiných případech pak záleží na dohodě se zaměstnavatelem, zda vám volno poskytne.

Kdy vám zaměstnavatel musí neplacené volno schválit

Neplacené volno ze zákona vám musí být poskytnuto z mnoha důvodů, které jsou jmenovány v zákoníku práce. K těm nejčastěji využívaným patří například:

  • stěhování do vlastního bytu – až dva dny
  • vlastní svatba – dva dny volna, jedno z nich neplacené
  • doprovod partnerky k porodu
  • půlden volna na hledání nové práce, při výpovědi z vaší strany bude volno neplacené, při výpovědi ze strany zaměstnavatele placené
  • obecný zájem – například volno poskytnuté voleným zastupitelům
  • návštěva lékaře nebo ošetření nad nezbytně nutnou dobu
  • zpoždění hromadné dopravy nebo nepředvídané přerušení dopravy a jiné

V ostatních případech je nutné dohodnout se se zaměstnavatelem.

Nad rámec dovolené jedině dohodou

Neplacené volno vám zaměstnavatel může poskytnout i nad rámec dovolené, nemůžete si ho však nárokovat. O jeho schválení rozhoduje zaměstnavatel a je potřeba se dohodnout. Nejčastějšími důvody takových žádostí bývají zahraniční pobyty, studijní cesty, nečekané možnosti cestování (např. výhra zájezdu), zkoušky, volno z rodinných důvodů, delší domácí pobyt s dítětem starším tří let, nebo finančně výhodný projekt a mnoho dalších. Schválení záleží na pravidlech firmy a na vzájemných vztazích.

Vše sjednejte raději písemně

Určitě se vyplatí pojistit se proti případným problémům tím, že zažádáte písemně a stejným způsobem si necháte žádost schválit. Vzájemná dohoda by měla obsahovat přesné datum a dobu trvání neplaceného volna a také to, jak bude řešeno placení zdravotního pojištění. Rozhodně se nedoporučuje nepřijít do práce, když vám neplacené volno není schváleno. Takové rozhodnutí by vám mohlo přijít draho – jednalo by se o neomluvenou absenci.

Daně, sociální, zdravotní a důchodové pojištění v době neplaceného volna

V době neplaceného volna nemáte žádný příjem, a proto v této době neplatíte dně a sociální pojištění. Tento čas se však nezapočítává do odpracované doby pro důchodové pojištění. U zdravotního pojištění je to jinak, vše se odvíjí od délky neplaceného volna. Za celý čerpaný měsíc se platí zdravotní pojištění odvozené z minimální mzdy, při kratším čerpání v řádu dní se vychází ze skutečného výdělku za daný měsíc a část platí zaměstnavatel.

Řešením může být náhradní volno

Někdy situaci vyřeší čerpání náhradního volna, které je kompenzací za práci přesčas. Náhradní volno je také neplacené, zaměstnanec mzdu za tuto dobu již obdržel. Náhradní volno se poskytuje místo příplatku za práci přesčas. Pokud by však zaměstnavatel toto volno neposkytl zaměstnanci do tří měsíců od vykonání přesčasové práce, musí mu vyplatit příplatek.