Končí ochranná lhůta pro dlouhodobě nezaměstnané

Od února letošního roku platí přísnější ochranná lhůta pro dlouhodobě nezaměstnané. Nový zákon o veřejné službě jim nařizuje odpracovat ve veřejné službě měsíčně minimálně 20 hodin, jinak jim zkrátí sociální dávky na existenční minimum. To je nyní 2 200 korun.

Dlouhodobě nezaměstnaným je takový uchazeč o práci, který je na úřadu práce evidován déle jak 6 měsíců. Takových je nyní více jak sto tisíc. Do veřejné služby se jich doposud zapojilo jen minimum. Jelikož nový zákon platí od února, ke krácení sociálních dávek tak mohou úřady práce přistoupit právě nyní.

Veřejná služba má uchazečům umožnit oživení pracovních návyků a tím usnadnit jejich návrat na trh práce.

Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti

V tabulce níže uvádíme, jaká je aktuálně průměrná výše podpory v nezaměstnanosti a na jakou podporu má národ dlouhodobě nezaměstnaný uchazeč, pokud neodpracuje měsíčně alespoň 20 hodin veřejných prací. Pokud dlouhodobě nezaměstnaní odpracují o 10 hodin měsíčně více, než ukládá zákon, naroste jim příspěvek o 605 korun.

Podpora
Průměrná výše podpory 6 800 Kč
Podpora po prvním půlroce, nebo po roce při odpracovaných 20 hodinách měsíčně veřejných služeb. 3 410 Kč
Po roce bez práce a bez odpracovaných 20 hodin veřejné služby dostává uchazeč existenční minimum. 2 200 Kč
Pokud odpracuje o 10 hodin navíc. + 605 Kč

Bude dostatek práce?

Jak bylo zmíněno, tato povinnost se nyní týká více jak sta tisíce uchazečů, pokud se budou chtít do veřejné služby zapojit všichni, hrozí, že nebude pro všechny dostatek práce. Zákon totiž neudává povinnost veřejnou službu uchazeči nabídnout. Práci ve veřejné službě mohou nabízet neziskové organizace a radnice měst. Pokud takovou práci nabídne město, půjde zpravidla o zametání ulic, hrabání listí či odvoz odpadů.