Příprava na přijímací pohovor

Posledně jsme uvedli nejčastější otázky, které pravděpodobně uslyšíte na přijímacím pohovoru. Uvedli jsme vám také návod, jak na ně co nejlépe odpovědět. Dnes v přípravě na přijímací pracovní pohovor pokročíme zase o kousek dál a v osmnácti bodech si ukážeme pravidla, kterých byste se měli držet.

 • Štěstí přeje připraveným, proto nic nenechte na náhodu a seznamte se s těmi nejčastěji kladenými otázkami na pohovoru.
 • Uchazeče prodává i to, co si obleče. První, čeho si zaměstnavatel nebo jím pověřený personalista na uchazeči všimnou, je jeho zevnějšek.
 • Nepřeceňujte se. Práci personalistů vybírajících lidí je možné přirovnat k práci zlatokopa. Musí prosít kopu písku, aby našli zlaté zrnko.
 • Vezměte si na přijímací pohovor životopis. Pokud se obáváte, že zapomenete, noste několik kopií vždy u sebe.
 • Naplánujte si čas tak, abyste přišli včas nebo několik minut předem. Pozdní příchod na pohovor je neomluvitelný.
 • Přihlášku nebo jiné materiály vyplňte jasně a přesně. Nespoléhejte však na to, že úspěch Vám zajistí přihláška či životopis. Zaměstnanci firmy očekávají, že budete hovořit sami za sebe.
 • Před přijímacím pohovorem si vypněte si mobilní telefon.
 • Pokud jste si jisti výslovností jména člověka provádějícího pohovor, pozdravte ho příjmením. Pokud si jisti nejste, požádejte ho, aby své jméno zopakoval. Jméno během pohovoru občas použijte.
 • Buďte plní energie. Usmívejte se a tiskněte pevně ruku.
 • Počkejte, dokud Vám nebude nabídnuto místo k sezení.
 • Pozorně a se zájmem poslouchejte po celou dobu přijímacího pohovoru.
 • Dívejte se dotyčnému co nejvíce do očí.
 • Nechte personalistu vést pohovor, ale pokuste se ho přimět k tomu, aby vysvětlil nabízenou pozici a povinnosti, které jsou s pozicí spojeny, co nejdříve, abyste mohli nabídnout své vzdělání, schopnosti a úspěchy.
 • Neodpovídejte pouze „ano“ nebo „ne“. Pokud je to možné, poskytněte detaily. Zmiňte se o úspěších, které s dotazem souvisí. Na otázky odpovídejte pravdivě.
 • V odpovědi na výzvu „řekněte mi něco o sobě“ se držte profesních informací o své osobě.
 • Pozitivní informace o sobě sdělte fakticky a upřímně. Zdůrazněte své úspěchy jako např. vyvinuté metody, prodejní úspěchy, úspory nákladů, zavedené systémy apod.
 • Nevyjadřujte se negativně o svých bývalých či současných zaměstnavatelích. Je jasné, že existují důvody, proč jste bývalé zaměstnavatele opustili či proč se chystáte opustit současného zaměstnavatele. Při jejich vysvětlování se však omezte pouze na nezbytná fakta a uvádějte adekvátní důvody.
 • Nebojte se a zvyšte svou kvalitu pro zaměstnavatel rekvalifikací nebo dalším vzděláním či kurzy.