7 nejčastějších způsobů kontroly zaměstnanců

Zaměstnavatelé nesmějí narušovat soukromí svých zaměstnanců na pracovišti. Což se vztahuje například na sledování služebních vozidel pomocí GPS nebo monitoring e-mailů. Zde jsou nejčastější způsoby kontroly zaměstnanců, které u nás firmy používají:

1) Sledování elektronické pošty. Zaměstnavatel nesmí bez kvalifikovaného důvodu sledovat obsah. Může pouze monitorovat příchozí a odchozí poštu, kde může sledovat předmět zprávy a její adresáty.
2) Sledování aktivit na internetu v pracovní době na firemním počítači. Pomocí vlastního proxy serveru získává zaměstnavatel o vašem pohybu na internetu velmi podrobné informace.
3) Sledování aktivit na sociálních sítích. Toto je velmi citlivé téma. Představte si, že zaměstnanec na nemocenské uveřejňuje na Facebooku např. snímky z výletu s přáteli. Nevyplácí se ani na sociálních sítích hovořit negativně o svém zaměstnavateli.

4) Sledování pomocí GPS. S tímto mají zkušenosti zejména obchodní zástupci. Ale například sledování poštovních doručovatelů pomocí GPS za účelem vyhodnocení efektivity doručování bylo shledáno již jako nepřiměřený zásah do soukromí.
5) Odposlouchávání a nahrávání telefonických hovorů. Zejména pokud máte v zaměstnání tzv. IP telefony, je toto velmi snadno proveditelné.
6) Elektronické docházkové systémy. S tímto má zkušenost asi většina z nás a větší problémy se zásahem do soukromí nepřináší (pokud systém neukrádá vaše biometrické údaje). Pozor ale z vaší strany na obcházení tohoto systému, může to být bráno jako hrubé porušení pracovní kázně.
7) Osobní prohlídky, prohlídky šatních skříněk, prohlídky pracoviště. Zde zaměstnavatel dbá mimo jiné na bezpečnost práce a prevenci proti užívání alkoholu na pracovišti.