Jak odejít z práce bez výpovědi

Máte v práci problémy, nelíbí se vám na pracovišti, nevycházíte s kolegy nebo jste dostali lukrativní pracovní nabídku a chtěli byste odejít a nastoupit na nové místo co nejdříve? Máte obavy z délky výpovědní lhůty? I zde je možno najít řešení, jak rychle ukončit pracovní poměr bez podání výpovědi.

Nejsnadnější cestou je dohoda

Pokud se se zaměstnavatelem můžete domluvit, je oboustranná dohoda tou nejjednodušší cestou k ukončení pracovního poměru. Dohodnete si přesný termín, ke kterému bude práce pro zaměstnavatele ukončena, projednáte, jak bude vyřešen zbytek dovolené, jakým způsobem, kdy a komu bude předána pracovní agenda a jaká bude výše odstupného. V případě dohody je však počítat s tím, že v případě nezaměstnanosti může být o něco zkrácena podpora v nezaměstnanosti. Stejně tak při dohodě a při nadbytečnosti dostane zaměstnanec pouze minimální odstupné. To je podobné jako při výpovědi. Ta se od dohody liší především tím, že je jednostranná a je potřeba podati ji písemnou formou a podepsat vlastnoručně.

Když dohoda není možná

Pokud není dohoda se zaměstnavatelem možná, je nutno podat výpověď. Problémem je výpovědní doba, zvláště tehdy, když už máte dojednané nové místo. Většinou jde o dva měsíce, ověřte si však v pracovní smlouvě, zda nebyla sjednána doba delší. Výpovědní dobu je potřeba dodržet, jinak je možné, že zaměstnavatel bude vyžadovat náhradu škod vzniklých předčasným odchodem zaměstnance. Víte-li, že budete chtít odejít, podejte výpověď bez odkladu, aby běžela výpovědní lhůta. Kdybyste si odchod rozmysleli, vždy lze výpověď dohodou zrušit. Pokud by zaměstnavatel souhlasil, můžete uzavřít dohodu, ve které bude dřívější termín rozvázání pracovního poměru.

Kdy lze využít okamžité zrušení pracovního poměru

Další cestou, kdy lze odejít z práce bez výpovědi, je okamžité zrušení pracovního poměru. To může zaměstnanec provést pouze za určitých podmínek. Jedná se o jednostranný úkon, ke kterému lze sáhnout jen tehdy, zakáže-li lékař výkon doposud vykonávané práce nebo zaměstnavatel přestane vyplácet mzdu. Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci neplatí, nelze z práce odejít okamžitě. Teprve po uplynutí 15 dnů po splatnosti je možno zrušit pracovní poměr a vzniká nárok na odstupné, většinou ve výši mzdy za dva měsíce.