Pracovní volno na hledání zaměstnání

Pokud se jako zaměstnanec nacházíte ve výpovědní lhůtě, náleží vám určitá práva navíc, o který se příliš neví, a proto se i zaměstnanci využívají jen zřídka. Je to škoda, protože vám mohou usnadnit hledání nové práce. Jednou z těchto výhod je pracovní volno na hledání nového zaměstnání.

Pracovní volno na hledání zaměstnání

Jako zaměstnanec ve výpovědní lhůtě máte každý týden nárok na půl dne dovolené navíc, a to pro hledání nového zaměstnání. Tato dovolená vám náleží i v případě, že jste výpověď zaměstnavateli podali vy sami.

V praxi se však nejedná o dovolenou jako takovou, ale o placené pracovní volno na hledání nového zaměstnání. Pokud jej u svého zaměstnavatele chcete čerpat, musíte o něj včas požádat. Pokud si jej zaměstnanec nevybere, nemá při skončení pracovního poměru nárok na jeho proplacení. Proplacena mu bude pouze nečerpaná část řádné dovolené.

Toto volno lze také slučovat. Například tak, že si zaměstnanec jednou za 14 dní vezme volno na celý den. Zároveň však musí být schopen zaměstnavateli prokázat, že volno skutečně využil k hledání nového zaměstnání. Ideálním důkazem může být například potvrzení o absolvování pracovního pohovoru.