Jak úspěšně zvládnout služební cestu

S tím, jak se globalizuje celá ekonomika a nabývá na významu aktivní péče o zákazníka, jsou služební cesty stále častější a důležitější. Ale vzhledem k tomu, jak podstatnou nákladovou položku často představují, je důležité významné služební cesty dobře naplánovat a navštívit maximální množství stávajících i potenciálních zákazníků při jedné cestě. Jak ale bez větší úhony služební cestu přežít jako zaměstnanec? Co podniknout, aby byla vaše cesta vyhodnocena jako úspěšná?

Nejprve dobře zvažte účel vaší služební cesty. Pamatujte na to, že nadřízení se nebudou ptát na pamětihodnosti navštíveného města ani na tip na dobré jídlo, ale budou očekávat pracovní výsledky.

Do kufru jen to nejdůležitější

Jedete-li hromadnou dopravou, tak především nezaspěte. Mějte dvakrát ověřené přípoje, zejména pokud začíná cesta velmi brzy ráno. Pohlídejte si veškeré hygienické vybavení tak, ať působíte celou cestu stejně svěže a voňavě. Mějte připravený na kusu papíru stálý seznam nezbytného oblečení (s variantami léto, zima a přechodná období) a podle něj vždy včas kontrolujte své zavazadlo. Nepodceňujte předpověď počasí. Obdobný přehled pracovních pomůcek a podkladů bude úplný, když si v duchu před cestou představíte a myšlenkově projdete celý její průběh, hlavní body všech jednání.

Typickým znakem nezkušených služebních cestovatelů je, že toho s sebou berou zbytečně mnoho. Ptejte se tedy u každé věci, než ji dáte do kufru: Co se stane nejhoršího, když ji nebudu mít s sebou? Jaké náklady bude znamenat pořízení či zapůjčení náhradní věci v cílovém místě?

Vhodné oblečení

Při osobním kontaktu s partnery hraje důležitou roli oblečení. Když si je vybíráte, myslete především na vašeho obchodního partnera, co preferuje on, co si žádá situace, postavení partnera i vaše vlastní. Sportovní typ svou kravatou a sakem znejistíte, stejně jako kravatově sakový typ svou nedbalou rozhalenkou. A jedeme-li do neznáma? Pak k neutrálnímu vyčkávacímu decentnímu oblečení patří spíše sako a kravata a u žen kostýmek.

Jak se chovat ke kolegům

Pokud jedete na služební cestu se spolupracovníky, je to oproti běžné každodenní rutině nová situace. Možná jsou rozdováděnější, než byste od nich čekali. Chtějí zajít na panáka, nebo za jiným požitkem… Je-li to i váš styl, nejspíše se dobře shodnete, ale pak už to asi nebude cesta v pravém smyslu slova služební. Pokud to váš styl není, protestujte tím opatrněji, čím více jsou vaši spolucestující vašimi nadřízenými. Stanovte si pevnou mez, za níž nepůjdete (třeba dobu odchodu na kutě při vícedenní cestě), a tu dodržte s přívětivou tváří, avšak pevně.

Ženy, které vyrážejí na služební cestu s kolegy muži, by měli počítat s tím, že si kolegové mohou od služební cesty slibovat něco jiného než ony. Rada je jednoduchá – vašemu spolucestujícímu muži by už v době plánování cesty mělo být naprosto jasné (pokud to tak chcete), že bonton převládne nad přírodou.