Moderní zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity se stávají jednou z možností, jak vhodně motivovat zaměstnance ke zkvalitnění pracovního výkonu, využívají se také při hledání nových pracovních sil a udržení stávajících pracovníků. Vzhledem ke stále vyšší konkurenci přicházejí firmy s novými formami tradičních benefitů. Ke stále oblíbeným zaměstnaneckým výhodám patří poukázkový systém, který je u zaměstnavatelů uplatňovaný především pro svou administrativní nenáročnost. Poukázkový systém se nemusí týkat pouze stravování, ale poukázky na nejrůznější kulturní akce (kino, divadlo), sportovní aktivity (permanentky do fitka) a výrobky podporující dobrý zdravotní stav. Ne všichni zaměstnanci jsou však s právě těmito benefity spokojeni a uvítali by širší nabídku.

Od zdraví ke kultuře a sportu

K benefitům, které se již stávají samozřejmostí, patří například služební automobil a mobilní telefon i pro soukromé účely, hrazení kupónů na MHD, občerstvení na pracovišti, další týden dovolené navíc, sick day, příspěvky na penzijní připojištění, vitamíny, lázně, příspěvky na kulturní či sportovní aktivity. Stále žádanější jsou však i benefity zaměřené na vzdělávání, hrazené kurzy ke zvyšování kvalifikace, jazykové kurzy, autoškola, kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti a podobné. Velmi oceňovanou výhodou zvláště pro rodiny s dětmi je firemní školka nebo příspěvky na prázdninové pobyty právě pro děti zaměstnanců. Také hrazení společných sportovních aktivit je pro zaměstnance velmi přitažlivé.

Stále oblíbenější home office

K nejžádanějším a nejoblíbenějším moderním benefitům však patří home office, čili práce z domova. Ta může být vykonávána z domova celá nebo alespoň po část pracovní doby. Každého zaměstnance láká možnost netrávit všechny pracovní dny v týdnu na pracovišti a moci vykonávat určitý díl práce z domácího prostředí. S home office souvisí úzce i pružná pracovní doba, kterou si zaměstnanec může upravovat podle vlastních potřeb. Zaměstnanci pracují v klidu, nejsou rušeni kolegy a intenzita jejich výkonu roste. S rozvojem moderních technologií je tato možnost benefitu reálná ve stále více odvětvích a oborech.

Alespoň jeden zaměstnanecký benefit poskytuje 80% všech zaměstnavatelů.

Kafetérie jsou novinkou

Vzhledem k tomu, že zájmy zaměstnanců jsou velice různorodé, stávají se žádanými i tzv. kafetérie. Jedná se o flexibilní systém čerpání zaměstnaneckých výhod. Zaměstnanci mají nastavený určitý limit a systém bonusů a z něj i pak podle svého uvážení vybírají. Tento systém je volnější a potřebám zaměstnanců více vyhovuje, pouze je trochu náročnější na zajištění ze strany zaměstnavatele. Systém napodobuje samoobslužnou kavárnu, je nastaven na splnění pracovních úkolů, za které pracovník získává body. Benefity jsou ohodnoceny určitým počtem bodů, který pro získání musí zaměstnanec dosáhnout. Na své si zde přijdou i ti, kteří měli problém vybrat si z tradičně poskytovaných benefitů.